Vilka är vi?

Vilka är vi? Och vad gör vi?

Vi existerar för att förenkla din övergång till jordens, ofta avskräckande, esoteriska värld.

Vårt vetenskapligt stödda, referentgranskade arbeet möjliggör djupare insikter och förståelser. Vi slår hål på gamla myter, föreställningar och anekdoter för att avstäcka de inre processerna och ekologiska mönster som börjar i jorden. Vi hjälper dig att finjustera ditt jordbrukssystem, så att du kan odla hälsosammare, mer fruktbara växter som ger större avkastning.

Vad får du ut av det?

Blomstrande grödor och företag

Vårt odlingsystem minskar ditt beroende av gödsel och bekämpningsmedel, samtidigt som det ökar dina grödors motståndkraft och fruktbarhet. Det gynnar helt enkelt din jord, dina växter och din plånbok.

Oavsett om du är jordbrukare, trädvårdare eller hemodlare kan vi hjälpa dig att reparera din mark och främja liv och biologisk mångfald.

Hör gärna av dig om du har några funderingar, vi hjälper dig mer än gärna!

Our Philosophy

Embrace decay

Förfall är inte en motsats till liv, utan snarare en förutsättning för det. Inte minst när det gäller jord.

Levande jord – multnande, lortig, maskfylld och frodig  – är värd för nedbrytande mikroorganismer som är avgörande för tillväxt och välstånd. De väver grunden för en fortsatt blomstrande biologisk mångfald som inte bara är kritisk för växterna, utan också för djuren och människorna som är bundna till och beroende av ekosystemen som de lever i.

Alltså börjar allt liv från jorden och uppåt, och all jord börjar med förfall.

Men det finns en hake. Ett ickeförhandlingsbart villkor. Dessa avgörande mikroorganismer kan bara frodas under naturliga, biologiskt sunda förhållanden; obrukad jord, fri från syntetiska gödsel- och bekämpningsmedel. Därför vill vi att både hemmaordlare och bönder ska våga omfamna den naturliga, vackra och absolut nödvändiga föruttnelseprocessen, tillsammans med bakterierna, svamparna och småkrypen som i slutändan är det enda som gör hållbart liv möjligt.

Josef
Founder & CEO
Josef är en jordbrukare, innovatör, utbildare och grundare av 59degrees. Han utvecklar och implementerar odlingssystem som bygger liv och fruktbarhet i jorden och den omgivande naturen. Inspirerad av Ernst Gotsch, Dr Elaine Ingham, Sir Albert Howard och Akira Miyawaki bland andra, har Josef kokat ner otaliga pionjärers livsverk för att skapa en portfölj av information som förblir ovärderlig för de som vill skapa en regenerativ framtid.
Octavia Hopwood
Försäljningschef
Merlin Sheldrake
Senior Rådgivare
Richard Perkins
Rådgivare