Rådgivning

Vi hjälper till med integrationen av mikrobiell vetenskap och Soil Biology Architecture™ i redan etablerade företag för att lösa alla sorters jordbruksutmaningar.

Soil Biology Architecture

Din jords fertiliet hänger på dess biologiska mångfald.

Soil Biology Architecture™ är en reparerande designprincip för jordbruk som används för att maximera jordproduktion, bördighet och avkastningspotential genom att öka den biologiska mångfalden och mikrobiella aktiviteten i marken. Vi tillvaratar fördelaktiga bakterier och naturliga nedbrytningsprocesser för att göra både företag och växter mer välmående, motståndskraftiga och fruktbara.

 

Vad du än odlar, var du än odlar det. Om det är i jord kan vi hjälpa till.

 

Vare sig det gäller minskad tillväxt, mögel, kvalster, mjöldagg, rost, jordpackning eller något annat växt-, jord- eller patogenrelaterat problem, kommer våra biologiska verktygslådor och kontextspecifika handlingsplaner att både förenkla och accelerera övergången till en sundare, återställande och värdeskapande framtid.

Se våra tjänsteerbjudanden nedan.

Jordbruk

Jordbruksföretagens lönsamhet är strikt bunden till jordens långsiktiga hälsa. Att bygga och bevara en biologiskt sund och bördig jord bör således vara varje jordbrukares främsta prioritering.

Jorden är bondens allra viktigaste tillgång, och jordens viktigaste tillgång är dess komplexa kolsamlingar. Detta är för att jordens tillväxt- och avkastningspotential korrelerar direk med mängden kol. Tyvärr är det för få odlare som besitter redskapen som krävs för att bavara och återställa denna ovärdeliga resurs efter årtionden, om inte århundraden, av vanskötsel.

 

Vår jordbrukskonsultering hjälper jordbrukare och hemodlare att fatta beslut som inte bara bevarar jordens integritet utan också stöder återuppbyggnaden och reparationen av den kritiska kolsvampen, liksom de viktiga krummstrukturer som har skadats av åratal av oavsiktlig fysisk och kemisk störning.

 

Vi arbetar med konventionella jordbruksföretag som vill ta steget till motståndskraftiga, återställande och mer lönsamma odlingmetoder, grundade i en djupare och mer nyanserad förståelse för de biologiska processer som börjar på en mikroskopisk nivå.

Trädvård och landskapsarkitektur

Träd speglar jorden de växer i. Trots det fokuserar konventionella trädvårdsmetoder på trädens synliga, ovanjordiska delar. 

Vi vet att trädvård börjar från jorden upp, därför hjälper vi gärna dig att implementera denna avgörande pusselbit i ditt växande företag.

 

Vi tar oss an konsultjobb på tu man hand för särskilt värdefulla träd och större planteringsprojekt. Vi säljer även högkvalitativa, biologiskt sunda produkter för att förenkla den ofta stressiga transplantationen.

 

“59degrees rotinjektioner har visat sig vara kritiska för rehabiliteringen av våra nedgångna träd. Vi har även förlitat oss på deras Super Compost och andra biologiska produkter för alla våra trädplanteringsprojekt, och vi är både förtjusta och förvånande över den strålande trädhälsan som 59degrees Soil Biology har bidragit till.”

Katarina Rickman, Trädgårdsmästare Lövsta Stuteri

Småskalig grönsaksproduktion

Vi förstår just hur intensivt småskalig diversifierad grönsaksproduktion kan vara. Påfrestningarna från en redan krävande industri, i kombination med en överväldigande mängd produkter, kan lämna en både modfälld och handlingsförlamad. 

Vare sig du nyttjar en “no-dig” eller ett konventionellt odlingssystem kan vi ge dig specifik vägledning och högkvalitativ, praktisk information som hjälper dig att fatta rätt beslut och maximera fördelarna som kommer med Soil Biology.

 

“Efter Josef och 59degrees-gängets insats såg vi en otroligt snabb förändring i jordens kvalitet och hälsa! Vi noterade en mängd olika svampar och annat mikroliv som inte var där tidigare. Både jorden struktur och färg förbättrades, dessutom växte gönsakerna väldigt, väldigt bra.”

Mauritz och Agnes, Karshamra Mat och Trädgård