Vi accelererar er omställning till en mer lönsam, regenerativ odlingsverksamhet med vår vetenskapligt stödda designprincip, Soil Biology Architecture™.

Vad vi gör

Industriella jordbruksmetoder, vilket allt som oftast innefattar hämningslös plöjning, konstgödsel och syntetiska bekämpningsmedel, berövar jorden dess organiska material, biologiska mångfald och fertilitet. På sikt gör detta både markägare och jordrukare mer beroende av dyra och skadliga kemikalier som försämrar jordens förmåga att lagra energi och stödja friska växter.

 

Vårt huvudsakliga syfte att simplifiera och påskynda din omställning till naturligt motståndskraftiga och återställande odlingssystem. Våra utbildningsprogram, konsultationstjänster och mikrobiella produkter hjälper dig att bygga blomstrande jordar som ger högre avkastning, tåligare grödor och en mer lönsam verksamhet.

 

Soil Biology Architecture™ stärker din jord, dina växter och ekosystemet, samtidigt som den förbättrar ditt företags ekonomiska förutsättningar.